Home News F.A.T.A. - Una notte magica...
Poltu Quatu (Costa Smeralda) 15 agosto 2008 - Hotel Jaspe Poltu Quatu 5*****
EventiDanza cura la direzione artistica ed organizzativa di:
F.A.T.A. - Una notte magica...
In collaborazione con TeatroDanza Cremona Paola Posa - John Corsa, Amanda Kay, Bradley Shelver - Millennium Trio
www.poltu-quatu.com